Prevádzkovateľom internetového obchodu NAVONKA.sk je Vojtech Ručka
Sídlo: Veterná ulica 175/5, 903 01 Hurbanova Ves

IČO: 43743277
DIČ: 1039897892
IČ DPH SK: 1039897892 podľa § 7a
Číslo účtu: 2900458788/8330
IBAN: SK1683300000002900458788
BIC: FIOZSKBAXXX
Názov príjemcu: Vojtech Ručka
Názov banky: Fio banka

Telefónny kontakt: +421 910 217 578
Email: info@navonka.sk

Zapísaná v živnostenskom registri na Obvodnom úrade Senec, číslo živnostenského registra: 640-12590.

Neplatca DPH.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia. Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70