Prevádzkovateľom internetového obchodu NAVONKA.sk je Vojtech Ručka
Sídlo: Rúbanisko II/61, 984 03 Lučenec

IČO: 43743277
DIČ: 1039897892
IČ DPH SK: 1039897892 podľa § 7a
Číslo účtu: 2900458788/8330
IBAN: SK1683300000002900458788
BIC: FIOZSKBAXXX
Názov príjemcu: Vojtech Ručka
Názov banky: Fio banka

Telefónny kontakt: +421 910 217 578
Korešpondenčná adresa / sklad / osobný odber: Veterná 100/28, 903 01 Hurbanova Ves
Email: info@navonka.sk

Zapísaná v živnostenskom registri na Obvodnom úrade Lučenec, číslo živnostenského registra: 640-12590.

Nie je platcom DPH.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia. Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693 e-mail: bb@soi.sk